The Alumni Association
of
Regional Institute of Education Bhubaneswar

Office Bearer/EC

 

Alumni Association of Regional Institute of Education

Bhubaneswar

 

Office -Bearers and Executive Committee Members-

S.N.

Name

Designation

Mob. No./Email Id

1

Shri Pramathesh  Das

President

07751004076 daspramathesh@gmail.com

2

Sarat Kumar Nayak

Vice-President

09861143453 saratnayak1000@gmail.com

3

Shri  Chakradhar Dash

Secretary

09439870708 cdash1953@gmail.com

4

Shri  Bijay Kumar Rout              

Jt.Secretary

09237123105

 

5

Ms.Sanjukta  Dash

Treasurer

09861042440

6

Shri Gobinda Chandra Swain

Org. Secretary

09437035065 govindaswain@gmail.com

7

Sahadev  Mallick

Asst.Secretary

09777880885 sahadevbvp2015@gmail.com

8

Ladu Kishore  Ranahandola

E.C.Member

09437494216 lkranahandola@gmail.com

9

Ramaballav Mishra

-do-

09437439666

10

Dr.Hadibandhu  Pattanayak

-do-

09337124910          h.pattnayak@gmail.com

11

Kailash  Chandra Mohapatra

-do-

08458057888 kailashmohapatra53@gmail.com

12

Dr.Deviprasan Mishra

-do-

08249688343 sabitamshra@rediffmail.com

13

Dr.Preetilata Jena

-do-

09437211404 preetijena@hotmail.com

14

Ramesh Chandra  Patalsingh

-do-

09938781475

rsiking@gmail.com

15

Gautam  Kumar

-do-

09437544453 gautamkumar.edu@gmail.com

Zonal Secretaries-

Name

State/Region

Mob.No./Email id

Shri Prantos Bandopadhyay

West Bengal

09433399211    river.rokeya@gmail.com       

Dr Rajkumari Sanatombi Devi

Manipu & Notrh East

09475087020   rajkumari.sd@gmail.com

Advisory Committee-

Sl.

Name

Contact No./Email id

1

Subash Chandra Choudhury

09338101876    scchoudhury@vikas.org.in

2

Duryodhan Parida

09938367365      dparida.bpur@gmail.com

3

Satyabrata Kar

09433807693       sbk977@yahoo.in

4

Prasanna Kumar Bhanja

09853238992       kkpkbhanja@gmail.com

5

Trilochan  Panda

09437092872   trilochanpand.tp@gmail.com

6

Sankar Das Choudhury

09937929797                       --

7

Pradeep Kumar Behera

09438018610        deep.riebks@gmail.com

Extended Executive Committee-

Sl.

Name

Contact No./Email id

1

Bibhuti Bhusan Mishra

09480142350  bibhuti_bmishra@yahoo.com

2

Gauri  Roy

09438283309      gauririe@gmail.com

3

Sabitabrata Mandal

09434138132    sabitabratama@gmail.com

4

Pratap Chandra Nayak

09437019207 nayakpratap2013@gmail.com

5

Dr Nagendra Nath Mishra

09439304796          misra429@gmail.com

6

Jyoshna Dash

09437318472   jyoshnadash@yahoo.com

7

Ranjita Pati

09937492802      ranjitaapati@gmail.com

Albums Albums

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # #